Skogens eventyr:
Opplevelser av lys og stemning i skogen